Władze

Zarząd Stowarzyszenia SILGIS (po wyborach 04.03.2021)
1. Małgorzata Gajos-Gržetić – Prezes Stowarzyszenia SILGIS
2. Maria Styblińska – Zastępca Prezesa Stowarzyszenia SILGIS
3. Urszula Myga-Piątek – członek Zarządu
4. Justyna Przybylska – członek Zarządu
5. Katarzyna Trynda – członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
1. Andrzej Rączaszek
2. Grażyna Szpor
3. Zygmunt Wróbel