Cele

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego, wspieranie modernizacji procesów informacyjnych i zastosowań informatyki w administracji i gospodarce.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
– prowadzenie działalności naukowo-badawczej i badawczo-rozwojowej w zakresie określonym celami Stowarzyszenia co oznacza wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego,
– wspieranie modernizacji procesów  informacyjnych i zastosowań informatyki w administracji i gospodarce,
– prowadzenie działalności edukacyjno – popularyzatorskiej,
– współdziałanie z innymi podmiotami w podejmowaniu działań zmierzających do budowy społeczeństwa informacyjnego, modernizacji procesów informacyjnych i zastosowań informatyki.